WYRÓŻNIENIE SPECJALNE DLA NASZEJ UCZENNICY- ANNY SCHWARZ

w ogólnopolskim konkursie: „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin”.

26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miała miejsce gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadząca galę Teresa Stroińska – Macińska poprosiła
o zabranie głosu gospodarza obiektu Jana Tarczyńskiego – dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, który wyraził zadowolenie, że gala konkursu o Marszałku odbywa się w CBW, która nosi jego imię.

Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, ppłk Mariusz Muskus – Wojskowy komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, mjr Sławomir Mierzejewski – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziukpłk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.

Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.

Wyróżnienie specjalne otrzymała: Anna Julia Schwarz – Szkoła Podstawowa nr 10 w Krakowie

Obejrzyjcie zdjęcia z tej wspaniałej uroczystości

Skip to content