Wyjście do Ogrodu Botanicznego

Wyjście do Ogrodu Botanicznego UJ


Piękna pogoda zachęciła nas do wycieczki do ogrodu botanicznego. Nasza Pani od biologii oprowadziła nas po terenie ogrodu oraz po szklarniach, dowiedzieliśmy się wielu pasjonujących informacji o okazach roślin, które uprawiane są na terenie ogrodu. Na zakończenie, jak przystało na pasjonatów przyrody, zakupiliśmy okazy  roślin do naszych kolekcji. Na pewno tam wrócimy. 
Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Powstały z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy katedry chemii i historii naturalnej gromadzi dziś tysiące okazów roślin na powierzchni prawie 10 ha. Ogród odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury Krakowa jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz „żywe muzeum” flory świata odwiedzane co roku przez tysiące osób. Ogród został wpisany do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

Skip to content