Sukces szóstoklasistów

Dnia 01.04. 2015 r. uczniowie klasy szóstej przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty, w tym po raz pierwszy części obejmującej język nowożytny.

Nasi uczniowie mogą się pochwalić niebywałym sukcesem. Średni wynik w szkole z tej części egzaminu wyniósł 86,8 % i zakwalifikował wynik do 8 stanina w 9 stopniowej skali staninowej.  Co piaty uczeń uzyskał maksymalną liczbę punktów, a prawie 40% klasy uzyskało wynik mieszczący się w przedziale 90-99%.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Skip to content