Rekrutacja

Rekrutacja

Rok 2024/25

Rekrutacja Elektroniczna

Dla ułatwienia rekrutacji rodzicom, Prowadzimy także rekrutacje elektroniczną. Za pomocą której można szybko i bez problemu zapisać dziecko do szkoły.

Zajęcia pozaszkolne

Duża liczba zajęć pozaszkolnych w których uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.

Tablice interaktywne

W szkole wykorzystujemy tablice i monitory interaktywne

Rekrutacja do szkół podstawowych – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się : 1 marca 2024r.

Również 1 marca 2024 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji – kliknij tutaj

Informujemy, iż w tegorocznej rekrutacji włączona została funkcjonalność składania wniosków rekrutacyjnych za pomocą profilu zaufanego.    Instrukcja potwierdzania wniosków złożonych w ten sposób znajduje się zakładce: Pomoc – instrukcje i pliki (ikona pytajnika w prawym górnym rogu).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 232/2022
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 1 lutego 2022 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 29 marca 2024 r. 9 – 23 maja 2024 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 19 marca 2024 r. 9 – 17 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe2 19 marca
2024 r.
do 17 maja 2024 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
2 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2024 r. 10 czerwca 2024 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 22 kwietnia – 7 maja 2024 r. 11 – 17 czerwca 2024 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej – formularz

Oferta Szkoły na rok 2023/2024

Więcej informacji

Skip to content