Projekty Szkolne Kluby Wolontariatu w Akcji

Projekty Szkolne Kluby Wolontariatu w Akcji

Do elitarnego grona 17 szkół uczestników projektu zakwalifikowała się także Nasza Szkoła.Całość wydarzenia realizowana jest  przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.Projekt jest skierowany do małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:
– prowadzą Szkolne Kluby Wolontariatu i chcą je rozwijać;
– chcą założyć Szkolny Klub Wolontariatu.

Głównym celem  jest tworzenie i rozwój Szkolnych Klubów Wolontariatu – i to jest Nasz Samorząd Uczniowski intensywnie wdraża.

Co zyska szkoła w ramach udziału w projekcie:

– wsparcie merytoryczne w prowadzeniu bądź zakładaniu Szkolnego Klubu Wolontariatu (uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w warsztatach on-line w wymiarze 6h lekcyjnych, a także konsultacjach);

– otrzyma dotację w kwocie 1000 złotych na realizację własnego projektu Szkolnego Klubu Wolontariatu (wydarzenie charytatywne, społeczne lub integracyjne) po uprzednim przygotowaniu wniosku dotacyjnego (w opracowaniu wniosku pomogą przedstawiciele Realizatora).”

Głównym celem projektu jest tworzenie i rozwój Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Skip to content