Historia Szkoły

Lat

105 lat

Uczniów

300 uczniów

Nauczycieli

34 nauczycieli

Najstarsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1917. Wtedy to znajdowała się tutaj czteroklasowa X Żeńska Szkoła Ludowa im. Królowej Jadwigi. Ich źródłem są zachowane do naszych czasów arkusze ocen uczennic, które do niej uczęszczały.

Szkoła pełniła swoje obowiązki nieustannie zmieniając przez lata swój wygląd i służąc kolejnym pokoleniom mieszkańców dzielnicy Grzegórzki i okolic.

Na podstawie zapisu z Kroniki z lat 1955-1981 budynek w, którym mieściła się szkoła w roku 1955 pochodzi z 1936 roku i obliczony był na liczbę ok. 400 uczniów.Wówczas adresem szkoły była al. Daszyńskiego. Budynek istnieje do dnia dzisiejszego. Stoi on krótszym bokiem do ul. Ks. F. Blachnickiego 1, równolegle do szkolnego ogrodu i bloku mieszkalnego. Z tyłu przylega do niego sala gimnastyczna.

Z notatek Kierownika Szkoły pani Heleny Skurskiej, która rozpoczęła pracę w roku szkolnym 1954/55 wynika, że w tym czasie budynek szkoły został poddany remontowi. Mieściły się w nim 20 oddziały w 8 salach szkolnych, a nauka odbywała się na trzy zmiany do godz. 19.00. Uczyło się w nim wówczas 900 dzieci. Liczba dzieci w poszczególnych klasach dochodziła do 60 osób. Na trzecim piętrze mieściła się kuchnia, a na parterze świetlica, z której korzystało ok. 80 – 100 dzieci. W szkole zapewniona była opieka medyczna poprzez obecność lekarza i pielęgniarki.

Do 1958 roku była szkołą 7 – klasową. Następnie w latach 1959/60 do 1999 /2000 szkołą 8 – klasową, od roku szkolnego 2000/2001 do  2017/18 szkołą 6 – klasową i od roku szkolnego 2017/18 szkołą 8 – klasową.

Kalendarium

1955 –zawiązanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły w składzie: Kierownik Szkoły – p. Helena Skurska, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, czynnik polityczny i społeczny miasta Krakowa i Dzielnicy.

1956 – pierwsze dni września – wyznaczenie terenu i pierwsze wykopy fundamentów pod nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) nr 10

30.09.1957–techniczne oddanie nowego budynku żeńskiejSzkoły Podstawowej nr 10 (budynek stojący frontem do dzisiejszej ul. Ks. F. Blachnickiego, aktualnie z salą gimnastyczną).

04.10.1957 – przekazanie budynku władzom oświatowym i młodzieży.

13.10.1957 – uroczysty dzień otwarcia szkoły. Do starego budynku wprowadza się nowa koedukacyjna Szkoła Podstawowa nr 90.

27.041966– w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej – Curie, która jest patronką naszej szkoły, młodzież otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1971/72 –oddana do użytku nowa sala gimnastyczna (od strony aktualnie ul. Ks. F. Blachnickiego).

02.10.1974 – połączenie szkół nr 10 i nr 90 w jedną dużą Szkołę Podstawową nr 10 o profilu sportowym.

1979 – 29 sierpnia – uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej

1999 – podział szkoły na: Szkołę Podstawową nr 10 i Gimnazjum nr 6

od 2017/18 – wygaszanie Gimnazjum nr 6, zmiana na 8 – klasową Szkołę Podstawową nr 10

1.09.2023 – podział szkoły na: Szkołę Podstawową nr 10 i Liceum Ogólnokształcące nr XLV

Do 1958 roku była szkołą 7 – klasową. Następnie w latach 1959/60 do 1999/2000 szkołą 8 – klasową, od roku szkolnego 2000/2001 do 2017/18 szkołą 6 – klasową i od roku szkolnego 2017/18 szkołą 8 – klasową.

Dyrektorzy

Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 10 od roku 1954-55 byli kolejno:

1. p.H.Skurska

2. mgr A.Korzec 

3. mgr B. Prokopiuk 

4. mgr M. Badzioch 

5. mgr J.Grudnik

6. mgr J. Makowski

7. mgr E. Jaśkowiec

a obecnie mgr Edyta Wójcik

Skip to content