Klasy-czwarte-robia-maski-karnawalowe-59

Krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły

Od dnia 12 września 2019 obowiązuje nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (1).

Oto krótka informacja o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarki lub higienistki szkolnej na terenie szkoły.  1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły lub miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zależności od ilości dzieci.

   2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych

 * kierowanie postępowaniem poprzesiewowym.

  * czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

  *sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

  * udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

  * prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  3.Rodzice uczniów małoletnich oraz pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, złożonego w formie pisemnej do pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Skip to content