II Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas 6-tych

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Dzielnicowym Konkursie Języka Angielskiegoo Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rady Dzielnicy II m. Krakowa, Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego oraz Lobos Kserodruk Kraków.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki, Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Konkurs składał się z 3 etapów:          

I etap:             06.04.2016r. – eliminacje szkolne

II etap:            20.04.2016r. – eliminacje międzyszkolne w SP nr 38 w Krakowie

Finał:               10.05.2016r. – finał w siedzibie w ŚBP w Krakowie, ul. Bobrowskiego 11

W I etapie wystartowało 9 uczniów klasy 6 a, a konkurs miał formę pisemną (pytania zamknięte i otwarte). Do II etapu (również forma pisemna: zadania zamknięte i otwarte) zakwalifikowały się dwie osoby z najwyższą liczbą punktów: Weronika Buła i Maja Kołodziej.

W II etapie międzyszkolnym Weronika Buła zdobyła najwyższy wynik ze wszystkich uczniów oraz pierwsze miejsce, kwalifikując się tym samym do finału.

Finał odbył się w siedzibie Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. Konkurs składał się z trzech części: krótkiej prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący kultury krajów anglojęzycznych, testu wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz wypowiedzi ustnej. Weronika przedstawiła prezentację pt. „Broadway Dance Center” zajęła 4 miejsce oraz nagrodę.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów językowych!

Skip to content