I Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Dzielnicowym Konkursie Języka Angielskiego o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki, Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Konkurs składał się z 3 etapów:          

I etap:             16.04.2015 – eliminacje szkolne

II etap:            23.04.2015 – eliminacje międzyszkolne w SP nr 38 w Krakowie

Finał:               05.05.2015 – finał w siedzibie Rady Dzielnicy II m. Krakowa

W I etapie wystartowało 11 uczniów z klasy 4a oraz 8 uczniów klasy 5, a konkurs miał formę pisemną. Do II etapu (również forma pisemna) zakwalifikowały się następujące osoby:

Klasa 4:

Nikola Niechaj

Alicja Bigosińska

Kamil Pietruszewski

Klasa 5a:

Wiktoria Ksieniewicz

Weronika Buła

Maja Kołodziej

Anna Drewnik

Do finału przeszły dwie uczennice z klasy 5a, które zdobyły tę samą ilość punktów: Wiktoria Ksieniewicz oraz Maja Kołodziej.

Finał odbył się w siedzibie Rady Dzielnicy Krakowa. Konkurs składał się z trzech części: krótkiej prezentacji multimedialnej na wybrany temat dotyczący kultury krajów anglojęzycznych, testu wielokrotnego wyboru na temat kultury anglojęzycznej oraz wypowiedzi ustnej. Obie dziewczynki świetnie sobie poradziły, a Wiktoria Ksieniewicz zajęła 2 miejsce oraz nagrodę:-)

Serdecznie gratulujemy oraz liczymy na kolejne sukcesy językowe!

Skip to content