Rekrutacja

Centrum Językowe

Young Learners Resource Center - Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Krakowie serdecznie zaprasza nauczycieli języka angielskiego, studentów filologii angielskiej oraz uczniów i ich rodziców na cykliczne wydarzenia, spotkania z gośćmi specjalnymi oraz szkolenia zawodowe i lekcje otwarte. U nas można także realizować swoje pomysły na zajęcia korzystając z naszych zasobów i przestrzeni. Jest to pierwsza na terenie województwa małopolskiego i ósma w kraju tego typu placówka. Centrum powstało z inicjatywy Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych, przy współudziale Wydziału Edukacji i Urzędu Miasta Krakowa. YLRC w Krakowie zostało utworzone w celu upowszechniania wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartości, poprzez programy edukacyjne i kulturalne, a także w celu promowania efektywnego nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Celem YLRC jest również udostępnianie materiałów, których nie ma na polskim rynku wydawniczym oraz stworzenie "sense of community" pomiędzy nauczycielami języka angielskiego, a także eksperymentowanie z najnowszymi technikami pedagogicznymi w zakresie nauczania języka angielskiego.

Poniedziałek  9:00 – 13:00

Wtorek              9:00 – 13:00

Środa                 9:00 – 13:00

Czwartek         9:00 – 13:00

Piątek                9:00 – 13:00

YLRC – FB –  strona                                  

mail: ylrc.krakow@gmail.com

Rekrutacja

Pedagog & Psycholog

-

Pedagog - Ewa Szewczyk

Poniedziałek   8:00 – 13:45

Wtorek               8:00 – 13:30

Środa                 10:00 – 15:15

Czwartek          8:00 – 13:30

Piątek                8:00 – 13:00

Asystentka Kulturowa – Switlana Krolevets

Poniedziałek – Piątek     8:00 – 16:00

Psycholog - Anna Raźny

Poniedziałek       9:00 – 13:00

Wtorek                  9:00 – 14:00

Środa                    10:00 – 15:00

Czwartek              9:00 – 13:00

Piątek                    9:00 – 13:00

Skip to content