387343320_1019597856023014_6017226579623169002_n

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2023

Obchody Europejskiego Dnia Języków już na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń naszej szkoły.

Tym razem świętowaliśmy cały tydzień w dniach 25-29 września.  Z tej okazji uczniowie klas 2a, 3a, 4a, 5a, 6a oraz klasy liceum 1a, 1b i 1c odwiedziły  Young Learners Resource Center Krakow  i wzięły udział w zajęciach dostosowanych do ich wieku i poziomu językowego.

Podczas spotkania uczniowie:

1. rozwijali wszystkie umiejętności językowe;

2. aktywowali różnorodne style uczenia się i inteligencje;

3. pracowali indywidualnie, w parach oraz integrowali się podczas pracy z całą grupą;

4. prezentowali swoją wiedzę i dzielili się swoimi zainteresowaniami.

W programie wydarzenia dla wszystkich grup znalazły się poziomowane  quizy kulturowe („Where am I?”) i konkursy z wiedzy o  architekturze („What’s that shape?”), muzyce („Where does it  come from?”), flagach i stolicach. Wszyscy uczestnicy potrafią już liczyć 1-10 w amerykańskim języku migowym (ASL)!

Najmłodsi wysłuchali powitań w różnych językach (książeczka „Hello”), a następnie zaśpiewali piosenkę „Panie Janie” po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, czesku, a nawet turecku! Krótki film, pt. „Animal sounds” porównujący wyrazy dźwiękonaśladowcze w zależności od percepcji językowej w różnych krajach (czyli: jak robi kot/krowa/pies J) wzbudził ogromne emocje. Dzieci nauczyły się również japońskiej wersji piosenki „Head&shoulders” („Atama kata”) i wiersza węgierskiego („Boci, boci tarka”). Na ochotników czekały ćwiczenia z kaligrafii chińskiej. J

Starsze klasy spróbowały swoich sił w grupowej nauce łamańców językowych w języku duńskim, fińskim, włoskim czy słowackim.  Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji przygotowanej przez uczennicę klasy 5a, Klarę Braithwaite, która opowiedziała o unikalnych słowach, które występują tylko w danych językach.  Dzieci pracowały także z mapą i przyklejały flagi poszczególnych państw na mapę świata.

 Uczniowie klas licealnych dyskutowali o rodzinach językowych, kategoryzowali  oraz porównywali języki europejskie.  Następnie grali w kalambury rysując i pokazując swoim drużynom różne kraje europejskie. Nie lada wyzwaniem okazało się dopasowywanie prostych zdania zapisanych w różnych językach (Cześć! Jak się masz? Dziękuję.) do ich nazwy. Język walijski, grecki, islandzki czy gruziński okazały się najtrudniejszymi do odgadnięcia.

Spotkania niewątpliwie dostarczyły sporej dawki wiedzy i mnóstwo dobrej zabawy. 🙂

Różnorodność językowa stanowi narzędzie, które wspiera wzajemne zrozumienie pomiędzy kulturami oraz stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego. Niech wypowiedź Mariji Pejčinović Burić, Sekretarza Generalnego Rady Europy, będzie podsumowaniem wydarzenia, które jest tak bardzo potrzebne współczesnemu światu:

„The European Day of Languages reminds us that learning a language is a step towards openness and respect for other cultures.”

(„Europejski Dzień Języków przypomina nam, że uczenie się języków jest krokiem do otwartości i szacunku wobec innych kultur”). Zatem razem promujmy wielojęzyczność i różnorodność kulturową!🙂

Skip to content