IMG_5841

„DOBRY ŁOTR”- ZA KULISAMI

„Dobry łotr” to spektakl, który powstał jako wynik wspólnego zaangażowania wielu osób. Był przede wszystkim współtworzony przez młodzież klasy siódmej SP10. Uczniowie nie byli uwięzieni w narzuconych im z góry rolach i rozwiązaniach scenicznych – była to przestrzeń na ich własną twórczość, wyzwalaną w pracy z aktorem, p. Stanisławem Szeligą.

Nauczyliśmy się abecadła warsztatu teatralnego, przyswajając praktycznie 3 fundamentalne zasady: nieodwracania się tyłem do widowni; bez ściągania na siebie uwagi w chwili, gdy gra ktoś inny; zasady „tak i…”, jakże pomocnej, zwłaszcza przy stresie, który powoduje zapomnienie tekstu czy niekontrolowaną zmianę w danej scenie.

Nasze próby to były właściwie zajęcia sceniczne pod okiem profesjonalisty. Dały odwagę w myśleniu i pracy nad odgrywaną rolą; umiejętność wypowiadania się o własnej i innych grze oraz pozwoliły na właściwy dobór środków scenicznego wyrażania się poprzez intonację głosu, mimikę twarzy, gesty, ciało i ruch.

Zdjęcia z kolejnych etapów wspólnej pracy nad przedstawieniem zarejestrowały nie tylko proces jego powstania. Prawdziwy teatr ma swoją niepowtarzalną atmosferę – coś z tego złapaliśmy, pracując nad kreacją postaci, gromadząc rekwizyty, projektując stroje. Przy tym dobrze się bawiliśmy, ucząc się wielu rzeczy, przydatnych nie tylko podczas występów publicznych, ale i na co dzień, bo „życie to również i teatr”

s. Alicja Rutkowska

P.S. Zamieszczony link to krótka migawka z próby generalnej

Skip to content