IMG_5888

„DOBRY ŁOTR” – NA SCENIE I EKRANIE

Przepiękne – to słowo najczęściej padało po szkolnej premierze spektaklu. Ponieważ teatr przenosi nas w czasie, byliśmy jednocześnie świadkami współczesnych dylematów moralnych złodziejki, która ukradła Biblię i pod wpływem jej lektury zaczęła zmieniać swe myślenie. Braliśmy też żywy udział w rozgrywanych poprzez pantomimę wydarzeniach z życia Jezusa: Jego męki, zmartwychwstania i obecnego działania. Licznie zebrani dorośli (rodzice, dziadkowie i nauczyciele) z błyszczącymi ze wzruszenia oczami mówili o profesjonalnej, wyrównanej grze aktorów, dopasowanych rolach, kapitalnym scenariuszu (autorstwa pana Marcina Kobierskiego), ciekawej scenografii, znakomitej ścieżce dźwiękowej.

Uczniowie ze zdumieniem doświadczali magii teatru, którą udało się oddać na przestrzeni  odpowiednio zaaranżowanej sali gimnastycznej. Żywe reakcje rówieśników – uśmiechy, zaciekawienie, empatyczny odbiór nawrócenia złodziejki – spowodowały, że zaistniało prawdziwe spotkanie z widownią, w którym treści duchowe przekazane językiem piękna długo rezonowały w sercach oglądających.

Zarejestrowaliśmy na kamerze nasze misterium męki Pańskiej, bo „Dobry łotr” wpisuje się w ten rodzaj widowisk teatralnych. Mieliśmy świadomość, że jest to obraz z pierwszej próby generalnej, stąd pozbawiony żywej reakcji publiczności, jednakże chcieliśmy utrwalić wspólną, prawie dwumiesięczną, pracę nad tym przedstawieniem, które było finalizacją warsztatu umiejętności scenicznych pod kierunkiem aktora, pana Stanisława Szeligi.

Odegraliśmy w dniu 5 kwietnia 2023 r. dwa spektakle dla całej społeczności szkoły. Jak to mówią: „sukces ma wielu ojców”, stąd cieszymy się każdą osobą i wniesionym przez nią dobrem, które złożyło się na zachwyt końcowym efektem i gratulacjami dla wszystkich.

s. Alicja Rutkowska

Poniżej link do spektaklu oraz zdjęcia z próby

Skip to content